Wie kiest, wordt gekozen! (positionering)

Keuzes maken. Dat is de basis van positioneren. De media exploderen van de hoeveelheid reclame-uitingen, het aantal producten en diensten nemen toe en er is een toenemend belang van zichtbaarheid van een organisatie achter haar producten. Het gevolg is dat het steeds moeilijker wordt voor bedrijven om op te vallen. Producten en diensten lijken op elkaar, het aantal mogelijkheden om te vermarkten en de klant te bereiken is enorm. De vele mogelijkheden gekoppeld aan een grote concurrentiedruk leidt tot keuzestress bij ondernemers. Bedrijven zijn genoodzaakt om zichzelf te gaan onderscheiden om bijvoorbeeld de twijfels van een potentiële klant te laten verdwijnen of om in te spelen op de veranderende markt.

Bedrijven hebben niet meer de tijd, het geld of het vermogen om het hele verhaal achter haar bedrijf te vertellen. Door de mediaexplosie is het aandachtspercentage van de klant flink gedaald. Ondernemers moeten dus beslissingen maken en het keuzestress is het gevolg. Positioneren kan hier een uitkomst bij bieden. Het is belangrijk om een focus aan te brengen in de marketingstrategie van je bedrijf. Deze focus laat één of twee kernpunten zien waarom jouw bedrijf relevant is voor je (potentiële) klant en hoe het zich onderscheidt van je concurrent. Positioneren draait niet om het definiëren van de identiteit, maar om een keuze te maken welke aspecten vermarkt worden en welke niet. Het belang van positioneren is het creëren van een focus, waardoor de keuzestress bij ondernemers verdwijnt.

Een groot dilemma bij positioneren is dat bij een duidelijke keuze, het gevaar groot lijkt dat bepaalde doelgroepen of gebruiksmomenten worden uitgesloten. Veel ondernemers kiezen ervoor om een positionering te gebruiken waarbij de onderneming wordt neergezet als allemansvriend.  Dit gebeurt vaak, ook al is aangegeven dat een focus in positioneren leidt tot succesvol onderscheiden. Neem als voorbeeld Cup-a-Soup. Zij zet een gebruiksmoment in voor een scherpe positionering: vier uur Cup-a-Soup. Dat wil niet zeggen dat het product niet op andere momenten wordt geconsumeerd.

“If you try to be everything to everyone, you will be nothing to no one.”

Zo’n sterke focus zorgt ervoor dat de keuzestress verdwijnt. Het is voor ondernemers spannend en eng om harde keuzes te maken. Op safe spelen geeft op korte termijn zekerheid. De eerste stappen naar succesvol onderscheiden worden negen van de tien keer niet gezet door de ondernemer, omdat het bedrijf bang is om business te missen. Succesvol onderscheiden is een echte positie gebaseerd op een langdurige relatie met je klant. Die dieper gaat dan een leuk product of een charmante actie. Een bedrijf die keuzes durft te maken en deze boodschap doorgeeft aan klanten. Dat zijn de merken die waarde creëren. Dit zorgt op langer termijn voor zekerheid. Succesvol onderscheiden is waarde creëren voor je klant.

Wil je meer informatie over wat positionering voor jouw bedrijf kan betekenen? Neem contact op met CoverMinds.

Bron: Positioneren stappenplan voor een scherpe positionering, Riezebos & Van der Grinten, juli 2012, Boom Lemma Uitgevers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *